Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Obsługa osób niepełnosprawnych

Osoby niesłyszące, przy załatwieniu spraw administracyjnych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie, mogą skorzystać
z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza. Zgłoszenia mogą dokonać uprawnione osoby niepełnosprawne na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą wybierając jeden z poniższych sposobów:
  • wypełnione i przesłanie wniosku na adres poczty elektronicznej sekretariat@pupdzierzoniow.pl lub za pośrednictwem faksu
    pod numerem 74 831 23 47;
  • złożenie wniosku (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej)
    w Informacji PUP w Dzierżoniowie pok. nr 1 lub w Filii PUP w Bielawie pok. nr 3;
  • zgłoszenie telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej)
    pod numerem tel. 74 831 19 92 lub 74 832 52 62; lub -59.
Załączniki
wniosek_o_zapewnienie_tlumacza 2020.pdf (pdf, 158 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę