Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  •   Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy-załączniki do umowy FEDS
  •   Zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudniających skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy
  •   Zasady finansowania robót publicznych, prac interwencyjnych, staży, bonów na zasiedlenie, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2020r.
  •   Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę