CAZ - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje zadania związane z aktywną polityką rynku pracy. Odpowiada za obsługę osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy, szkoleń i doradztwa zawodowego.

Zatrudniony w nich doradca i pośrednik zajmuje się aktywizacją bezrobotnych. Ustala bezrobotnym indywidualny tok rozwoju zawodowego, proponując szkolenia zawodowe lub inne instrumenty aktywizacji, na przykład staż, przygotowania do zawodu dorosłych, prace interwencyjne czy roboty publiczne.

Do podstawowych zadań należy również pozyskiwanie nowych miejsc pracy, szczególnie na rynku lokalnym, oraz udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

Istotnym elementem jest także współpraca z pracodawcami, która polega na pomocy w doborze przyszłych pracowników i organizacji giełd pracy, podczas których pracodawca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z zainteresowanymi.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie Rynek 27
pokój numer 3, tel. (74) 832 52 33 - szkolenia
pokój numer 3, tel. (74) 832 52 33 lub -35 - pośrednicy pracy
pokój 3a, tel. (74) 832 52 37 - doradcy zawodowi

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę