Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Zawartość stron


Tylko do 18 listopada br. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie przyjmuje wnioski od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Warto się pospieszyć, bo to szansa na uzyskanie nawet 20 tys. zł na własny biznes!
PUP w Dzierżoniowie dysponuje środkami na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (w ramach projektu PO WER dedykowanego osobom młodym do 30. roku życia oraz RPO WD dla osób powyżej 30. roku życia).
– O środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba posiadająca potwierdzony decyzją administracyjną status bezrobotnego oraz ustalony II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy), dla której przedmiotową formę wsparcia zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania – podkreślają pracownicy PUP.

– Prosimy o staranne zapoznanie się z wnioskiem i obowiązującymi zasadami ich rozpatrywania. Prawidłowe wypełnienie wniosku umożliwi powiatowemu urzędowi pracy podjęcie właściwej decyzji. Prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby precyzyjnie odpowiedzieć na postawione pytania. Tylko wtedy będziemy mogli prawidłowo ocenić przedsięwzięcie i pomóc w jego realizacjiKatarzyna Kożuch, kierownik Referatu ds. Wspierania Przedsiębiorczości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie.
O szczegóły zapytaj swojego Doradcę Klienta!
 


– O środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba posiadająca potwierdzony decyzją administracyjną status bezrobotnego oraz ustalony II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy), dla której przedmiotową formę wsparcia zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania – podkreślają pracownicy PUP.

– Prosimy o staranne zapoznanie się z wnioskiem i obowiązującymi zasadami ich rozpatrywania. Prawidłowe wypełnienie wniosku umożliwi powiatowemu urzędowi pracy podjęcie właściwej decyzji. Prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby precyzyjnie odpowiedzieć na postawione pytania. Tylko wtedy będziemy mogli prawidłowo ocenić przedsięwzięcie i pomóc w jego realizacjiKatarzyna Kożuch, kierownik Referatu ds. Wspierania Przedsiębiorczości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie.

Przypominamy, że zmianie uległy wzorniki wniosków. Aktualne wzory są do pobrania ze strony internetowej PUP: http://pupdzierzoniow.pl/druki-do-pobrania.html

O szczegóły zapytaj swojego Doradcę Klienta!

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę