Szkolenia - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Szkolenia

Organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarcej w szczególności w przypadku:

•     braku kwalifikacji zawodowych,
•     konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
•     utraty zdolności eo wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
•     braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Załączniki
4782_ANALIZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2013 wg stanu na dzień 14.05.201 5.doc
4782_ANALIZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2013 wg stanu na dzień 14.05.201 5.doc
4782_Analiza_efektywnosci_szkolenia_zawodowe_grupow_stan_na_14_03_2016.doc
4782_Analiza_efektywnosci_szkolenia_zawodowe_indywidualne_stan_na_14_03_2016.doc
4782_Analiza_skutecznosci_i_efektywnosci_szkolen_Klub_Pracy_w_2015r._stan_na_dzien_21.03.2016r.doc
4782_ANALIZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2014 wg stanu na dzień 18.03.2016r..doc
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - za 2016r. -.doc
Analiza efektywności- szkolenia zawodowe stan na dzień 07.04.2017r.
ANALIZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2014 wg stanu na dzień 13.04.2017r..doc
Plan szkoleń na 2018

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę