Szkolenia - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Szkolenia

Organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarcej w szczególności w przypadku:

•     braku kwalifikacji zawodowych,
•     konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
•     utraty zdolności eo wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
•     braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Załączniki
Analiza efektywności- szkolenia zawodowe stan na dzień 07.04.2017r.
Analiza skuteczności i efektywności studiów podyplomowych
Plan szkoleń 2018
ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY NA DZIEŃ 01.03.2018 R.
ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH ROK 2017
ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ GRUPOWYCH ROK 2017

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę