Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Zakończenie realizacji projektu pt. " Aktywizacja osób młodnych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim ( I ) "

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (II)", współfinansowany ze środków EFS w ramach poddziałania 1.1.2 PO WER. Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób...

Obrazek dla: Ostatni dzwonek na dotację!
Ostatni dzwonek na dotację!

Tylko do 18 listopada br. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie przyjmuje wnioski od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie własnej działalności...

Obrazek dla: RPO WD
RPO WD

PUP Dzierżoniów realizuje wspaniały projekt RPO WD dla osób niskowykwalifikowanych

PROJEKTY UNIJNE DLA BEZROBOTNYCH

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę