Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Zakończenie realizacji projektu pt. " Aktywizacja osób młodnych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim ( I ) "

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (II)", współfinansowany ze środków EFS w ramach poddziałania 1.1.2 PO WER. Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób...

Obrazek dla: RPO WD
RPO WD

PUP Dzierżoniów realizuje wspaniały projekt RPO WD dla osób niskowykwalifikowanych

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę