Trójstronne umowy szkoleniowe - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Trójstronne umowy szkoleniowe

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE REALIZOWANE W RAMACH TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ.

Jaka wysokość i na co można przeznaczyć?
Do wysokości 10-krotności minimalnego wynagrodzenia.

O szkolenie wnioskuje pracodawca:
•    wskazując m.in.:
- pożądany poziom i rodzaj wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów kierowanych na szkolenie,
- zakres umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia,
•     przedkładając zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu na okres co najmniej 6 miesięcy.

Kto i kiedy może skorzystać?

Szkolenie realizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawartej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

Osoba bezrobotna, która:    
- spełnia wymagania formalne określone przez pracodawcę we wniosku o szkolenie i otrzymała skierowanie na szkolenie wydane przez PUP,
- jest osobą bez kwalifikacji, chcąca podnieść, uzupełnić lub zmienić kwalifikacje lub umiejętności
- w okresie kolejnych trzech lat przed skierowaniem na szkolenie wydatki w zakresie  kosztów szkoleń przeznaczonych na tą osobę nie przekroczyły 10 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
- ma takie działanie zaplanowane w IPD,
-został dla niej określony odpowiedni  profil pomocy.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie Rynek 27 

Dział Usług Rynku Pracy pokój numer 3 stanowiska 6, 7
tel. (74) 832 52 33


Filia PUP w Bielawie, ul. Wolności 109
Szkolenia pokój numer 2 stanowisko 5
tel. (74) 832 52 63

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę