Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy , prowadzone są w formie zajęć grupowych przez doradców zawodowych.

Udział w w/w szkoleniu pozwoli na nabycie umiejętności:

–    określenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
–    określenia i analizowania lokalnego rynku pracy,
–    określenia swoich mocnych stron,
–    przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
–    zaprezentowania się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
–    zastosowania różnych metod poszukiwania pracy,
–    zachowania asertywnej postawy.

Kto ma szansę?
Osoba zarejestrowana, która:
–    nie posiada doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
–    utraciła motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem
w jej poszukiwaniu,
–    chce powrócić na rynek pracy po długim okresie aktywności zawodowej,
–    złożyła wniosek o skierowanie na szkolenie,
–    ma takie działanie zaplanowane w IPD,
–    został dla niej określony odpowiedni profil pomocy.

POWYŻSZA FORMA POMOCY JEST REALIZOWANA PRZEZ PUP 
W DZIERŻONIOWIE POD WARUNKIEM DYSPONOWANIA PRZEZ URZĄD ŚRODKAMI FINANSOWYMI  NA TEN CEL.

UWAGA: Zasady dotyczące inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń w PUP   
w Dzierżoniowie oraz Zasady finansowania/dofinansowania przez PUP w Dzierżoniowie ze środków Funduszu Pracy  kosztów studiów podyplomowych umieszczone są  w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Jeżeli chcesz zdobyć, zmienić lub uzupełnić posiadane kwalifikacje zawodowe, 
a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, koniecznie skontaktuj się 
z nami.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 3 tel. 74-8325233
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Bielawie, ul. Wolności 109 pokój  2 tel. 74-8325263

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę