Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Nagłówek

Aktualności

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - SPOTKANIE WARSZTATOWE

PUP w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 30.10.2018r. planuje zorganizowanie spotkania dla pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców. W ramach spotkania, które będzie miało charakter warsztatowy,  przedstawimy podstawowe informacje na temat: - powierzania pracy cudzoziemcom w ramach oświadczeń oraz...

SZKOLENIA - ZAPROSZENIE DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie ZAPRASZA instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do składania ofert szkoleniowych na szkolenie indywidualne dla osoby bezrobotnej pn. ...

ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIA ZAWODOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie informuje, iż został zamknięty nabór wniosków na szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, z powodu  wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na rok 2018r. na ww. formę aktywizacji.     ...

3 października - utrudnienia w obsłudze interesantów

                           ...

UWAGA!! Rusza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy z dniem 01.10.2018r. rusza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Ilość środków jest ograniczona !!! Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami umożliwiającymi wyposażenie lub doposażenie 15 stanowisk pracy....

Mamo pracuj!

Oferta pracy - główny księgowy

Powiatowe Centrum Pomocy i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: główny księgowy. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej PCPRiOZ w Dzierżoniowie.

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany w przepisach wykonawczych

Informujemy, iż z dniem 25.09.2018r. zmianie ulega załącznik do rozporządzenia MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Załącznik ten od 25.09.2018r. ma następujące brzmienie: ...

Pracodawco!!!

Jeśli planujesz utworzyć stanowisko pracy i szukasz środków umożliwiających jego wyposażenie, PUP w Dzierżoniowie zaprasza na spotkanie warsztatowe dotyczące refundacji koszów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Termin spotkania - 28.09.2018r. Spotkanie odbędzie się w Sali Narad Starostwa Powiatowego (pok. 201) w...

Wyświetlanie 11 - 20 z 491 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę