Pożyczka szkoleniowa - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


POŻYCZKA SZKOLENIOWA

Jaka wysokość i na co można przeznaczyć?

Do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia celem umożliwienia podjęcia lub otrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Kto ma szansę?
Osoba bezrobotna, która:
- złożyła wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej,
- został dla niej ustalony odpowiedni profil pomocy,
- ma takie działanie zaplanowane w IPD,
uzasadni celowość finansowania ww. formy pomocy.

Uzasadnienie celowości przyznania pożyczki szkoleniowej to:
–    deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego  po ukończeniu szkolenia,
–    deklaracja osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia.

POWYŻSZA FORMA POMOCY JEST REALIZOWANA PRZEZ PUP 
W DZIERŻONIOWIE POD WARUNKIEM DYSPONOWANIA PRZEZ URZĄD ŚRODKAMI FINANSOWYMI  NA TEN CEL.

UWAGA: Zasady dotyczące inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń w PUP   
w Dzierżoniowie oraz Zasady finansowania/dofinansowania przez PUP w Dzierżoniowie ze środków Funduszu Pracy  kosztów studiów podyplomowych umieszczone są  w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Jeżeli chcesz zdobyć, zmienić lub uzupełnić posiadane kwalifikacje zawodowe, 
a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, koniecznie skontaktuj się 
z nami.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 3 tel. 74-8325233
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Bielawie, ul. Wolności 109 pokój  2 tel. 74-8325263

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę