Finansowanie kosztów szkolenia wskazanego przez osobę bezrobotną - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


FINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA WSKAZANEGO PRZEZ OSOBĘ BEZROBOTNĄ

Jaka wysokość i na co można przeznaczyć?

Do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia z przeznaczeniem na finansowanie  kosztów szkolenia wskazanego przez osobę bezrobotną.

Kto ma szansę?
Osoba bezrobotna, która:
- złożyła wniosek o finansowanie kosztów szkolenia,
- jest osobą bez kwalifikacji, chcąca podnieść, uzupełnić lub zmienić kwalifikacje lub umiejętności,
- w okresie kolejnych trzech lat przed skierowaniem na szkolenie wydatki w zakresie  kosztów szkoleń przeznaczonych na tą osobę nie przekroczyły 10 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- ma takie działanie zaplanowane w IPD,
- został dla niej określony odpowiedni profil pomocy,
- uzasadni celowość  finansowania ww. kosztów.

Uzasadnienie celowości finansowania kosztów szkolenia to:
- deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego  po ukończeniu szkolenia,
- deklaracja osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia.

POWYŻSZA FORMA POMOCY JEST REALIZOWANA PRZEZ PUP 
W DZIERŻONIOWIE POD WARUNKIEM DYSPONOWANIA PRZEZ URZĄD ŚRODKAMI FINANSOWYMI  NA TEN CEL.

UWAGA: Zasady dotyczące inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń w PUP   
w Dzierżoniowie oraz Zasady finansowania/dofinansowania przez PUP w Dzierżoniowie ze środków Funduszu Pracy  kosztów studiów podyplomowych umieszczone są  w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Jeżeli chcesz zdobyć, zmienić lub uzupełnić posiadane kwalifikacje zawodowe, 
a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, koniecznie skontaktuj się 
z nami.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 3 tel. 74-8325233
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Bielawie, ul. Wolności 109 pokój  2 tel. 74-8325263

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę