Finansowanie kosztów egzaminów lub licencji - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB LICENCJI

Jaka wysokość i na co można przeznaczyć?
Do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z przeznaczeniem na finansowanie  kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszów uzyskania licencji, które  są niezbędne do wykonywania danego zawodu.

Kto ma szansę?

Osoba bezrobotna, która:
- złożyła wniosek o finansowanie kosztów egzaminów lub licencji
-w okresie kolejnych trzech lat przed skierowaniem na wnioskowaną formę pomocy wydatki w zakresie kosztów szkoleń przeznaczonych na tę osobę nie przekroczyły 10 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- ma takie działanie zaplanowane w IPD,
- został dla niej określony odpowiedni profil pomocy,
- uzasadni celowość  finansowania ww. kosztów

Uzasadnienie celowości finansowania kosztów egzaminu lub licencji to:
- deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego  po uzyskaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
- deklaracja osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej po uzyskaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
- analiza ogłoszeń dotyczących ofert pracy.

POWYŻSZA FORMA POMOCY JEST REALIZOWANA PRZEZ PUP 
W DZIERŻONIOWIE POD WARUNKIEM DYSPONOWANIA PRZEZ URZĄD ŚRODKAMI FINANSOWYMI  NA TEN CEL.

UWAGA: Zasady dotyczące inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń w PUP   
w Dzierżoniowie oraz Zasady finansowania/dofinansowania przez PUP w Dzierżoniowie ze środków Funduszu Pracy  kosztów studiów podyplomowych umieszczone są  w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Jeżeli chcesz zdobyć, zmienić lub uzupełnić posiadane kwalifikacje zawodowe, 
a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, koniecznie skontaktuj się 
z nami.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 3 tel. 74-8325233
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Bielawie, ul. Wolności 109 pokój  2 tel. 74-8325263

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę