Dobre rady - od czego zacząć. - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Dobre rady - od czego zacząć

KROK 1. PRZYGOTOWANIE

 • Jeśli nie ukończyłeś kursu przedsiębiorczości i nie masz żadnego doświadczenia z dziedziny przedsiębiorczości lub zarządzania, skorzystaj z kursu w Dziale Usług Rynku Pracy ?Podstawy przedsiębiorczości?. Zaświadczenie o ukończonym kursie jest mile widzianym dokumentem dołączanym do wniosku
  o jednorazowe środki. Ukończony kurs pomaga w prowadzeniu planowanego przedsięwzięcia. Zaświadczenie o odbyciu kursu powinno być dołączane do wniosku.

 • Przed wypełnieniem wniosku trzeba uważnie przeczytać zasdy udzielania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • Należy dokładnie i czytelnie wypełnić wniosek wraz z załącznikami.

 • Należy wybrać odpowiednią dla siebie formę zabezpieczenia środków.

Formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków:

 1. poręczenie,

 2. weksel z poręczeniem wekslowym (awal),

 3. gwarancja bankowa,

 4. zastaw na prawach i rzeczach,

 5. blokada środków na rachunku bankowym

 6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

KROK 2. SKŁADANIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU

 • Złożenie kompletnego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 • Urząd do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku poinformuje Cię pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

KROK 3. PODPISANIE UMOWY

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i dopełnieniu formalności związanych z wybraną formą zabezpieczenia zostaniesz zaproszony do podpisania umowy. Wtedy też, jeśli nie masz rozdzielności majątkowej, musisz poprosić o przybycie swojego współmałżonka.

 • Na drugi dzień od podpisania umowy otrzymujesz jednorazowe środki przelewem na własny rachunek bankowy.

KROK 4. REJESTROWANIE FIRMY I WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

 • Na wydatkowanie środków jest czas określony w umowie (maksymalnie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej). Za dzień podjęcia działalności gospodarczej uważa się dzień wskazany w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Trzeba pamiętać, że urząd zastrzega sobie prawo dokonania kontroli wstępnej miejsca planowanej siedziby i prowadzenia działalności przed udzieleniem środków oraz monitorowania udzielonej pomocy w okresie 12 miesięcy jej trwania.

KROK 5.ROZLICZENIE ŚRODKÓW

 • Na dostarczenie dokumentów wymienionych w umowie jest czas w niej określony, jednak nie więcej niż 2 miesiące od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli jest taka możliwość, lepiej zrobić to wcześniej.

KROK 6. REALIZACJA UMOWY

 • Aby wykazać spełnienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy, raz w kwartale należy dostarczyć do urzędu zaświadczenie potwierdzające nieprzerwanie jej prowadzenia w postaci zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i opodatkowaniu z ZUS i US.

KROK 7. ZAKOŃCZENIE UMOWY

 • Aby zakończyć umowę trzeba dostarczyć dokumenty potwierdzające nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w postaci zaświadczenia z ZUS i US o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i opodatkowaniu, wystawionych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności.

 • Na żądanie urzędu trzeba też udostępnić inną dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności gospodarczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę