Bon szkoleniowy dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


BON SZKOLENIOWY

Stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które  w związku z tym zostaną poniesione.

Szkolenie zorganizowane wyłącznie przez instytucję szkoleniową zarejestrowaną na:www.ris.praca.gov.pl

Kto ma szansę na bon ?

Osoba bezrobotna, która:
- nie ukończyła 30. roku życia,
- jest osobą bez kwalifikacji, chcącą podnieść, uzupełnić lub zmienić kwalifikacje lub umiejętności,
- w okresie kolejnych trzech lat przed skierowaniem na szkolenie wydatki w zakresie  kosztów szkoleń przeznaczonych na tę osobę nie przekroczyły 10 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- ma takie działanie zaplanowane w IPD,
- został dla niej określony profil pomocy,
- złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
- uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Jaka wysokość i na co można przeznaczyć?

Do wysokości przeciętnego wynagrodzenia  z przeznaczeniem na sfinansowanie:
- jednego lub kilku szkoleń,
- niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
- przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu w wysokości:
a) do 150 zł – gdy szkolenie trwa do 150 godz.
b) powyżej 150 zł do 200 zł – gdy szkolenie trwa ponad 150 godz.
- zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu w wysokości:
a) do 550 zł – gdy szkolenie trwa poniżej 75 godzin,
b) powyżej 550 zł do 1100 zł – gdy szkolenie trwa od 75   do 150 godzin,
c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – gdy szkolenie trwa ponad 150 godzin.

Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu, nie mogą być pokryte z Funduszu Pracy.  Pokrywa je osoba otrzymująca bon we własnym zakresie.

POWYŻSZA FORMA POMOCY JEST REALIZOWANA PRZEZ PUP 
W DZIERŻONIOWIE POD WARUNKIEM DYSPONOWANIA PRZEZ URZĄD ŚRODKAMI FINANSOWYMI  NA TEN CEL.

UWAGA: Zasady dotyczące inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń w PUP   
w Dzierżoniowie oraz Zasady finansowania/dofinansowania przez PUP w Dzierżoniowie ze środków Funduszu Pracy  kosztów studiów podyplomowych umieszczone są  w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Jeżeli chcesz zdobyć, zmienić lub uzupełnić posiadane kwalifikacje zawodowe, 
a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, koniecznie skontaktuj się 
z nami.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 3 tel. 74-8325233
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Bielawie, ul. Wolności 109 pokój  2 tel. 74-8325263

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę